Mátyás király uralkodásának idejére már igen nagy becsben állottak hazánkban a szakácsmesterek. A királyi udvar konyhájának vezetése nem volt kisebb érdem és felelősség, mint egy magas rangú katonai tisztség.

középkori receptek_reneszánsz étterem

A konyhai előkészületek megszervezéséért szintén a szakácsmester volt a felelős, már a reneszánsz idején is.

A 14.-15. századi okmányokban már olvashatunk két érdekes megnevezést több udvari kegyelt kapcsán is: Kis Szakács, illetve Nagy Szakács. Mivel ebben az időben még nem volt elterjedt a vezetéknév használata, ezért az emberek megkülönböztetésre sok esetben foglalkozásuk nevük elé biggyesztését alkalmazták. Innen tudjuk, hogy már ekkor komoly mértékben elkülönítették a szakácsmestereket és a szakács mesterséget tanuló ifjoncokat.

A magyar szakácsok a középkor idején két településről érkeztek az udvarba: Király-Szakácsiból (Somogy megye) és Kölkedről (Baranya megye).

Sokat mondó adat, hogy Király-Szakácsiban az 1400-as évek derekára már 72 szakácscsaládot jegyeztek, ami egészen megdöbbentő egy nem túl jelentős méretű mezőváros esetében.

A korábbi évszázadokban közel sem volt ekkora ázsiója a szakácsmesterségnek, s bár ismerünk egy Jób nevű embert, aki IV. Béla konyhájának működéséért felelt, de őt elsősorban nem ezért jegyzi egy kortárs birtokadomány-levél – az uralkodó Jóbot (ekkor már Kun Béla) harctéri tetteiért ajándékozta meg földekkel.

A reneszánsz konyha nagy becsben álló szakácsai már a belső bizalmi kör krémjét alkották, hiszen gasztronómiai remekléseik mellett közel sem volt elhanyagolható annak ténye, hogy ők feleltek a király ételeinek biztonságáért. A mérgezések ugyanis igencsak divatban voltak ekkoriban, s nem minden uralkodó alkalmazott királyi kóstolót.

Mátyás udvarának híres nagyszakácsi szakácsmestere, Veres György már gazdag nemesként élte életét, hiszen Mátyás bőkezűen adományozott konyhafőnökének, ezzel biztosítva annak mindenkori hűségét.

Közben pedig szép lassan kibontakozott egy máig világszerte népszerű konyha, mely IV. Bélánál még csupán szárnyait bontogatta, Mátyásnál már vetekedett az itáliai gasztronómiával is.


Középkori recepteket is szívesen olvasna? – Kövessen bennünket a Facebookon!